PIANOWERKPLAATS 

ALBERTIEN DE PATER 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Register Albertien de Pater Pianotechniek

Albertien de Pater Pianotechniek is een éénmansbedrijf zonder werknemers of stagiaires. Om te kunnen communiceren met (stem)klanten heeft het bedrijf gegevens nodig zoals huisadres, telefoonnummer(s) en mailadressen. Deze zijn verzameld in een adressenlijst. Daarnaast houdt het bedrijf gegevens bij over de piano's: merk, type, leeftijd, stemdata en eventuele bijzonderheden. De adressenlijst wordt bewaard op de computer, beveiligd met een wachtwoord.

Het bedrijf verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, noch strafrechtelijke gegevens.

De gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij in uitzonderlijke gevallen met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende klant materiaal of een onderdeel rechtstreeks naar de klant wordt toegezonden.

Het bedrijf heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), noch een privacy expert, omdat er in dit kleine bedrijf geen bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt en het risico op privacyschending extreem laag is. Daarom is ook een DPIA (Data protection impact assessment) niet nodig.

De gegevens zullen na uiterlijk 10 jaar na de laatste stembeurt of reparatie verwijderd worden.

De klanten hebben het recht inzage te krijgen in hun persoonlijke gegevens, en die eventueel te corrigeren of aan te vullen. Hiervoor kan contact op worden genomen via info@pianowerkplaats.nl

De website Pianowerkplaats.nl gebruikt geen cookies en bevat geen verborgen pixels. Op de site is dit register te lezen.

Voorwaarden pianostemmen

Gelieve bij verhindering dit minimaal 24 uur van te voren aan te geven; hierna of bij afwezigheid wordt het volle tarief in rekening gebracht.
Eventuele snaarbreuk is voor rekening van de klant.